lunes, 31 de octubre de 2011

4a SETMANA!

La manera d’ensenyar i aprendre és un tema molt subjectiu. Cadascú diu la seva opinió, cadascú pensa diferent. Però en general hi ha uns principis citats per diferents autors que s’han considerat vàlids. A continuació els comentarem breument.
La primera pregunta que ens hauríem de plantejar és que, perquè hi ha un gran nombre de matèria a l’educació que no ens serveix de res? És a dir, per què aprenem coses que sabem que oblidarem en qualsevol moment per la seva poca, o inclús nul·la, utilitat. Bé, així que ens trobem davant aprenentatges que ens poden sevir per a tota la nostra vida i altres que simplement els aprenem per oblidar-nos-en. Es tracta de aprenentatges superficials que es solen denominar mecànics, per simple fet que els aprenem sense entendre el seu vertader significat. Anem a explicar això amb un exemple ben clar.
 
Qui de nosaltres podria dir-nos per a què serveix aquesta fórmula. O millor dit, quin significat té? Qui la creat? Per  què la creat? Per a què ens serveix en la nostra vida quotidiana?
Bé està clar que ningú podria respondre aquesta pregunta. O bé, els únics que la podrien respondre serien una minoria: la persona que la creat o bé gent que a estudiat a fons el creador, la fórmula o les matemàtiques.
Amb tot això, vull arribar a dir que l’aprenentatge ha der significatiu tal com ens ho aclareixen en Zabala i na Arnau dient que “un aprendizaje será más significativo cuando no solo implica una memorización comprensiva, el recuerdo de aquello que se ha comprendido, sino cuando sea posible su aplicación en contextos distintos y, por lo tanto, sea un aprendizaje que pueda ayudar a mejorar la interpretación o la intervención en todas aquellas situaciones que lo hagan necesario.”  
Seguint amb l’exemple de la fórmula de matemàtiques, voldria saber si la podríem usar en altres contextos que no sigui l’àmbit de les matemàtiques. La resposta està clara: no! Bé segurament els matemàtics et dirien que sí però allò ja és una altra història. El que sí que podríem utilitzar en altres àmbits, seria per exemple l’anglès. En aquest cas, tu no només aprens i ho memoritzes per classe sinó que ho fas per poder comunicar-te amb altra gent o per sortir-te’n en altres països.
A banda d’això, per a ensenyar em de saber que la nostra estructura cognoscitiva està configurada per una xarxa d’esquemes de coneixement. Es tracta de representacions dels objectes que té cada persona.  Segons en Zabala i na Arnau “estos esquemas se revisan, se modifican, se vuelven más complejos y adaptados a la realidad y más ricos en relaciones. Si esto es así, cualquier nuevo aprendizaje deberá construirse desde los esquemas existentes”.
Amb tot això, cal saber que per a començar a ensenyar em de basar-nos en els coneixements previs dels alumnes. És a dir, mai intentis ensenyar a un infant a formar frases si encara no coneix l’alfabet.


A més a més, una de les millors maneres per a saber si una persona a comprès a la perfecció l’aprenentatge és comprovant si és capaç de vincular aquests coneixements previs amb el que s’ha après. És a dir, es tracta del moment en que l’alumne és capaç de vincular el que ha après amb el que ja coneixia anteriorment i, sobretot, la capacitat de reflexionar sobre el tema, relacionar conceptes i treure conclusions. En aquest apartat podem relacionar, el nivell de desenvolupament de cada persona. Es basa en la capacitat de poder incloure nous esquemes als ja existents, o millor dir, actualitzar-los, i com diuen en Zabala i na Arnau “contrastarlos con lo que es nuevo, identificar similitudes y discrepancias e integrarles en sus esquemas”. En fi, ser capaç de observar les diferències i situar el que s’ha après en els esquemes adequats. En aquesta apartat m’agradaria comentar l’ensenyament basat en les intel·ligències múltiples. Bé, el que puc dir en aquest cas és que la gran varietat de persones de la mateixa manera que impedeix que tots tinguem les mateixes capacitats, també ho fa en la manera d’aprendre. Així doncs, mentre un alumne li és més fàcil estudiar teòricament, un altre li resulta més fàcil fer-ho de forma més pràctica o bé amb melodies.


Pel que fa a la zona de desenvolupament proper, es refereix “a la distancia entre el que sé i el que he de saber” (Vigotsky, 1979). La seva base està en la capacitat que te cada un per a fer qualsevol cosa de forma autònoma amb l’ajuda d’algú, que normalment ja està format sobre el tema o almenys ja en té una experiència suficient per ajudar-nos.

                         http://www.flickr.com/photos/jowiki/2593758/sizes/m/in/photostream/
Un altre factor molt important en l’alumne és la disposició que té de l’aprenentatge, que podria “influir en la manera de situarse ante los Nuevos contenidos y, muy probablemente en los resultados que se obtendrán” (Solé, 1993). Podríem posar com a exemple a un nen que abans de marcar un gol en un partit de futbol es veu incapaç de fer-ho o te por a que ho faci mal i que es burlin d’ell els seus companys. Així doncs, la motivació d’aquest noi es molt menor que la d’un altre que pensés “soc capaç de fer-ho i ho aconseguiré”. Per això, sempre as d’intentar aixecar els ànims als teus alumnes.

Un altre de les condiciones per a considerar que un aprenentatge és significatiu és el fet que tingui sentit, i sobretot que sigui útil. Això doncs, seria quasi el mateix que em comentat en el cas de l’exemple de les matemàtiques. Però per fer-ho més entenedor, ficarem un altre exemple. Així doncs, no tindria cap sentit ensenyar a un nen com fer l’acte de respirar, ja que el nostre organisme ho fa de forma mecànica. Però això no vol dir que no els hi expliquem el procés. A part d’això, tampoc seria útil ensenyar-li a un nen escriure una novel·la, perquè amb les seves capacitats tan poc desenvolupades i el seu reduït vocabulari, li seria impossible fer-ne una. Això tampoc vol dir que no li ensenyem mai, simplement esperar el moment adequat.
Un dels temes més importants que volia comentar en aquesta entrada, és l’activitat mental del nen. És a dir, el nen el que fa és aprendre, investigar, descobrir, experimentar, observar... Així doncs, està actiu, i amb tot això en el seu coneixement es genera el que Piaget anomena conflicte cognitiu, “mediante el cual el alumno cuestiona sus idees como paso previo a la construcción de significados (Zabala i Arnau, 2007). És a dir, que el nen ha de reflexionar sobre el que veu, el que escolta, el que olora i el que sent. O sigui, que un infant abans de comprendre que el foc crema, segurament ha vist algú que ja s’ha cremat o inclús li ha passat a ell mateix. També es dona el cas, que ja li ho han advertit o que al aproximar-se a la foc s’ha escapat perquè en el seu coneixement els seus esquemes han deduït que allò que té al costat crema i és aconsellable no apropar-s’hi.
Canviant una mica de tema vull comentar una cosa. Imagina’t un nen que li agraden les matemàtiques i en el moment de fer els deures corresponents d’aquesta assignatura, la seva mare per animar-lo li proposa donar-li diners per comprar-se aquell cotxe que li agrada tant. Es pot saber, perquè ho fa la mare si el nen en ningun moment s’ha negat a fer els deures? Doncs, això és un acte erroni per la seva part. El nen a mesura que va creixent, s’acostuma a recompenses similars a aquestes fins a arribar a un edat determinada. El dia que la mare no li dona res, que farà el fill? Doncs, negar-se a fer aquells deures que anys anteriors feia amb tant de gust i ànsia.
Bé, en el primer cas és l’anomenat aprenentatge intrínsec, on s’aprèn pel propi compte i amb gust, doncs aquest és el que tots em d’aconseguir. Respecte el segon, és el extrínsec, on l’aprenentatge és artificial, sense ganes i promogut com en el cas anterior per fets similars a les recompenses o les notes de classe.  Això és el que em d’evitar.  
En qualsevol cas, el mestre ha d’evitar tenir expectatives negatives de l’alumne, o almenys si les té ocultar-les, ja que aquest fet podria afectar negativament en l’ensenyament d’aquest. Tots em de tenir clar que qualsevol de nosaltres te les mateixes capacitats que els altres. És veritat que alguns els hi costa més comprendre les coses, però no oblidem que existeixen les intel·ligències múltiples, i això podria ser una de les causes dels diferents nivells de desenvolupament que podem trobar en qualsevol classe, de la mateixa manera que em comentat anteriorment. Bé, l’alumne ha de tenir una autoestima, autoconcepte i unes expectatives adequades. Est tracta de valorar-se i veure’s bé, amb capacitat de fer-ho i tenir clar el que es vol aconseguir, com també la manera en que es vol fer per aconseguir-ho. I en això, el mestre té un paper molt important.
L’última condició que es podria afegir és la meta a la que volem arribar amb tot això. Es tracta de la pròpia reflexió. Que el nen després d’aprendre alguna cosa es pari a pensar, es faci preguntes i sobretot, saber respondre-les de la manera més adequada possible. Preguntar-se fets com “què he après? Com ho he après? Perquè en els primers intents fallava? Què és el que he fet bé i què és el que he fet mal?” entre d’altres. Més que res per a que vegi la seva pròpia evolució i capacitat, i per utilitzar el que ha après per aprendre altres coses. Perquè en aquesta vida mai es deixa d’aprendre.

Per acabar, vull dir que no pretenguis ensenyar-li a un nen de la mateixa manera que has après tu. No limites les seves capacitats acceptant només el qui li estàs ensenyant. No pensis que el fet que tu siguis major de edat i amb major experiència et garanteix que saps molt més que el nen que tens davant i que és impossible que ell sàpiga alguna cosa que tu no sàpigues. No dubtis en les capacitats dels nens. Mai et plantegis el fet d’ajudar-los. Mai pensis que un nen té més capacitat que un altre, tots són iguals, de diferents maneres però al cap i a la fi, iguals. Desperta en ell aquelles ganes de descobrir tot el que els envolta! Viu amb ells, comparteix amb ells, somriu amb ells i, sobretot, aprèn amb ells, perquè t’asseguro que algun dia et retornaran tot el que as fet per ells i, possiblement i amb una mica de sort, molt més.  Evita que els nens aprenguin del teu error!

lunes, 24 de octubre de 2011

3a SETMANA

Bones tardes a tots!

He tornat de nou, aquesta vegada per fer una nova síntesi sobre una més de les setmanes a l’assignatura de les Bàsiques Didàctiques. I com sempre em après moltes coses, encara que en realitat es tracta de fets quotidians en els quals mai et pares a pensar.  Estic parlant per exemple de la importància de la educació en la nostra societat, on les classes dirigents mentre l’haurien de veure com un ingrés fan tot el contrari: la veuen com a una de les despeses més grans de l país.

Bé, dit això, ja puc començar. Aquets a setmana ens em basat en els reptes que es proposa l’educació. Entre d’altres em citat els que ens pareixien més importants . Així doncs, la principal i la que no hauria de faltar és la formació permanent del docent i no instruir o reproduir el coneixement com es feia en èpoques anteriors, com ja em comentat en altres blogs. A tot això em d’incloure la necessitat de col·laborar tots junts per aconseguir qualsevol objectiu. En aquesta vida, moltes vegades pensem que serem capaços d’enfrontar algun fet però després ens adonem compte que sense l’ajuda del demés no aconseguim res per molts esforços que realitzem.Altre repte que l’educació es proposa és l’ús de la nova tecnologia, en especial les TIC. El fet és que em d’avançar tots junts, per això de la mateixa manera que els empresaris utilitzen la informàtica per a la seva comptabilitat i els metges per les citacions dels seus malalts, els professors també haurien de fer el mateix amb els seus alumnes. L’ús d’aquestes eines facilita el aprenentatge, en especial als alumnes que les coneixen des de que han nascut.
                                   


Altres reptes que es proposa l’educació, són el fet de l’aprenentatge al llarg de la vida; un aprenentatge caracteritzat per una gran responsabilitat i autonomia de l’alumne. A més, també es vol educar per competències, com també fomentar la interculturalitat. Espanya, per exemple, és un dels països on més interculturalitat hi ha; sobretot del nord d’Àfrica (en especial el Marroc), al sud d’Amèrica (en especial Equador), a l’Àsia (en especial la Xina) i a l’Europa oriental (en especial de Romania).

Fa anys, l’educació tenia un gran privilegi i una professionalitat molt reconeguda. Això ja no és així, tot això s’ha perdut, sobretot perquè l’escola s’ha mantes i no ha evolucionat en gairebé en res de res. Això ha fet que la societat, que sí ha evolucionat, menyspreï cada vegada més la educació. Dit això, ja podem mencionar un altre dels reptes més importants: la recuperació del control de la seva professionalització.

Bé, tot això és fàcil de dir però per dur-ho a la pràctica és molt complicat. Dit amb altres paraules, la nostra societat té problemes per aconseguir tot això. Entre altres problemes, destaquen els que em comentat a classe, és a dir, els models absentistes presents en els professors. Aquests models són cinc: el funcional, especialista, autista, nostàlgic i la queixa permanent. Tots aquests, compliquen l’avanç i a classe quasi totes em comentat casos viscuts similars a aquests. Jo per exemple fa poc vaig tenir un professor del penúltim tipus: el nostàlgic. Bé, doncs aquest professor, es passava els dies recordant els seus dies i els seus temps, i sempre ho fa de manera que pensa que aquelles èpoques són millor que les actuals.

Un altre problema que te la nostra societat és la qualitat del sistema educatiu en general, que ve enfocada a les lleis.

Per començar, he de dir que després de la Llei Moyano (1857), que entre altres mesures només permetia la educació en la llengua castellana, es va fer una gran passa amb la LGE (1970).

Amb aquesta llei, la educació passà a ser obligatòria fins als 14 anys, i això permeté que la població fins aquesta edat va tenir un procés d’escolarització del 100%, no aconseguida fins aleshores, on havia més del 70% d’analfabets. Per cert, volia fer una observació. Es tracta simplement de mencionar el fet que mentre a hores d’ara les formacions professionals estan molt ben vistes, en aquella època no; tot el contrari, ja que en comparació amb el batxillerat era un desprestigi total.

Una mica més endavant aparegué la LOGSE (1990). Aquesta intentà perfeccionar l’educació. Així que mentre la LGE millorà en la quantitat, aquesta intentà fer el mateix però amb la qualitat. Així que en principi aconseguí mantenir els alumnes fins als 16 anys, a més a més, s’intentava fomentar la etapa post obligatòria. Un exemple del les innovacions fou el fet de reduir els exàmens i realitzar més treballs pràctics. En aquesta situació començava a haver gran diversitat en les cultures, havia massa gent a les classes, i allò significava més despeses.

La següent llei fou la LOCE (2002), aquesta podríem dir que fou un fracàs ja que donen un pas cap endarrere, donant la volta sobretot a la qualitat aconseguida en la LOGSE.

Per últim, tenim la LOE(2006), l’actual. Aquesta recupera certs avantatges però al mateix temps també té els seus errors. En realitat és una derivant de la LOGSE, i de les novetats destaca la introducció de la llengua anglesa.

Ja em arribat al final, que trobeu vosaltres que és la solució?
Jo penso que el mètode d’estudi ha de canviar. En general hi ha molta teoria per en mig que els més menuts no els serveix de res. En realitat, podríem dir que seguim una mica com èpoques anteriors, em refereixo a la reproducció del coneixement. És a dir, perquè els joves del institut han de saber-se de memòria tots els conceptes no els entenen, sobretot els dels primers anys. Doncs, si tot es fes de forma més pràctica, experimentant i investigant, tot seria molt més fàcil i els estudiants se’n recordarien per a la resta dels seus dies.

                       

Vull ficar un exemple personal, ja que en dir això m’he basat en això que vull comentar ara. Per ser sincera, mai m’ha arribat a agradar la biologia, mai he set capaç de estudiar-la i fer un examen perfecta (encara que per sort sempre l’aprovava), però el que mai oblidaré serà de la circulació sanguínia del cor i si voldria t’ho explicaria tot ara i fa quasi sis anys que ho vaig estudiar. Segurament ara t’estaràs preguntant el perquè soc capaç d’en recordar-me. Doncs, el que va fer la meva professora feu demanar a tots els alumnes que anéssim a la carnisseria i demanéssim un cor que sigui de porc o de ovella que són els que més es pareixen al de l’ésser humà. Tots o quasi tots ho férem. Al dia següent anàrem al laboratori i mentre cada un experimentava el seu cor, la professora anava explicant pas a pas com era el procés i sense donar-me compte m’ho sabia tot, sense la necessitat de cap llibre. Al pròxim dia vaig ser capaç de explicar-li a la professora el funcionament del cor i a l’examen vaig treure un 8, el meu primer i únic a l’assignatura de la biologia.

Això era tot, espero que amb el meu últim exemple hagueu entès on vull arribar.

Bé, aquí us deixo un vídeo del que considero el repte més important de la educaió.
Arreveure!

lunes, 17 de octubre de 2011

2a SETMANA

Bona tarda a tots i a totes

    Per començar, mentre que en la setmana passada hem comparat el món virtual amb el presencial, en aquesta hem fet la comparació entre l’escola del s.XIX i la del s.XXI. Més endavant especificarem les diferències, però ara m’agradaria fer una petita introducció sobre aquestes etapes de la història.
   Per una banda tenim la societat industrial, és a dir, la del s.XIX, on l’aprenentatge escolar tenia la finalitat d’instruir. Respecte l’alumne era una espècie de tabula rassa, que estudia però no aprenia res de res; mentre que el mestre era força autoritari, era l’únic que tenia coneixement i l’alumne no el podia contradir per a res del món.
   D’altra banda, tenim la societat del coneixement, és a dir, la del s.XXI. En aquesta l’alumne deixa de ser aquella “tabula rassa” que hem comentat abans i passar a tenir uns coneixements previs a l’inici l’aprenentatge, i d’això n’és conscient el mestre i abandona la idea de ser l’únic que té el coneixement. A continuació, aquesta nova societat es fixa en l’objectiu de crear coneixement i no simplement instruir. Dit en altres paraules, té l’objectiu de dur a terme una formació integral com també educar a l’alumne. Dit això, farem les comparacions de forma general entre les dues societats.
   Ja podem començar, en realitat només amplificarem el que hem comentat anteriorment però especificat una mica més.  Així doncs, mentre que en la societat industrialitzada l’educació duu a terme la funció d’instruir l’alumne com també que aquest reprodueixi el coneixement, en la societat del coneixement intenten construir aquest coneixement com també formar de forma integral l’alumne.
   Si passéssim a la figura del mestre, hem de dir que era autoritari i l’únic que tenia coneixement, per tant, els alumnes només l’escoltaven i acceptaven tot el que ell deia. A més, aquest professor treballa de forma individual, és a dir, cada professor amb la classe i els alumnes que li toca i no ha de intervenir en el treball dels seus companys. Contràriament a tot això, els mestres de la societat del coneixement, pretenen formar a l’alumne. Això ho fan de diverses maneres, com per exemple donant preguntes a l’alumne l’orienta per a que aquest aconsegueixi construir de forma correcta aquest coneixement. A més, sempre intenta crear curiositat i conflicte a l’alumne per a desmentir idees falses que el podrien arribar a confondre. A tot això hem de incloure que el mestre treballa en equip i amb una clara coordinació docent.
   Respecte a la figura del col·legial, en la primera societat dèiem que actuava de forma passiva; és a dir, només copia, calla, memoritza i altres accions similars. Mentre que en la nova societat, aprèn de forma autònoma i per a la resta dels dies de la seva vida. A diferència de l’altre alumne, aquest entén, comprèn i usa les noves tecnologies. I com es diu “és el vertader protagonista del seu propi aprenentatge”
   Quant als recursos, la escola antiga va dispondre de la típica pissarra, alguns mapes i llibres i, sobretot, un llibre de text que era l’única font d’informació, el punt de partida  i el punt d’arribada per a tots els alumnes. Contradictòriament, l’escola nova té diversos recursos de diferents varietats. Bàsicament intenta usar les TIC i la tecnologia, com també altres materials com jocs, puzles...
   Respecte els continguts, la gran diferència és que anteriorment la matèria es dividia en assignatures i es basaven en la reproducció quasi sempre literal del llibre de text. Mentre que en el s.XXI duen a terme un tractament globalitzat del coneixement. A banda d’això, també estaria bé comentar l’avaluació. Bé, aquí el que podríem dir és que en l’antiga escola, tot depenia de l’examen escrit i de l’avaluació del professor; la nota era numèrica i amb ella es decidia que fer amb l’alumne, incloent les sancions. A la escola  actual, s’intenta fer-ho tot de forma global i tot el que s’aprèn s’intenta fer-ho continu, dit amb altres paraules es fa una avaluació contínua. A més a més, es sol fer la co-avaluació que està resultant molt positiva en l’estudi dels alumnes.
   Altres aspectes que hem de analitzar són el temps i l’espai. En el primer cas tot es feia en el mateix temps i espai, és a dir, en la mateixa classe i els mateixos alumnes i professors. Pel que fa a les activitats, es respectaven les tres unitats. És a dir, el que hem comentat just ara fa poc, fer tot en el mateix espai i temps. Això fa que l’estudi sigui dirigit, estructurat, monòton, repetitiu... i, sobretot, poc reflexiu. En l’actualitat es vol trencar amb això, variant el lloc de fer les classes, com canviar el temps o també l’activitat.
   L’última cosa que voldríem comentar és la manera de agrupar els alumnes. Mentre que en l’escola del s.XIX ho feien per edat, sexe o riquesa, entre d’altres, en la del s.XXI intenten ser molt flexibles en aquests aspectes dividint-los per criteris, nivells, capacitats per a aconseguir grups petits i, alhora homogenis.

** HAUREM DE FER UN GRAN ESFORÇ PER A ABANDONAR EL LLIBRE DE TEXT COM LA FONT DE INFORMACIÓ BÀSICA EN K'EDUCACIÓ**  (Fotografía de Nomen Nescio -Ochoo)
   Dit tot això he de dir que estem arribant al final, només falta fer de tot això una reflexió de tot el que he après en aquesta setmana. D’aquesta manera, he de confessar que diverses preguntes apareixen al meu cap però a les quals és difícil trobar-hi una resposta clara. La que més hem ronda pel cap és la següent: perquè malgrat tots els intents per a millorar l’educació, el fracàs escolar segueix endavant? Com he comentat abans no tinc cap resposta per a aquesta pregunta, però el que tinc són observacions al respecte, que he anat reflexionant al llarg d’aquesta setmana.
   En primer lloc, penso que el professor no hauria de mantenir-se tant distanciat de l’alumne, això és el que crea grans conflictes entre els dos sectors. A causa del poc amor que té l’alumne respecte el seu professor fa que no el respecte com també la poca atenció que li presta en les classes i tot això es reflecteix al final amb les qualificacions negatives de una gran part dels alumnes. L’alumne per la seva part, tampoc ha de quedar-se amb les mans encreuades. La seva funció seria respectar el seu professor i veure’l com un membre més de la seva família o inclús un dels seus amics. Si aquestes relacions s’intensifiquessin, tot seria molt més positiu. L’última observació que vull incloure respecte aquestes dues figures és que és una aspecte molt negatiu el fet que el professor en començar el curs amb els seus alumnes consideri que ell en sap molt més que ells i que durant tot el curs i per sempre ells mai el podran avançar. Això no es pot pensar, els nens tenen les mateixes capacitats que els majors, només que tarden una mica més en desenvolupar-se, això és tot.
   En segon lloc, pel que fa als recursos, opino que la millor manera de anar al dia a dins l’educació és anar utilitzant les noves tecnologies, i per això s’intenten introduir les TIC, que per cert estan funcionant satisfactòriament. Això és un bon pas, ja que penso que respecte els recursos ho duen al dia però el problema es troba en aspectes com l’avaluació o en els continguts. En la meva opinió, els continguts es podrien relacionar de forma global per a que els alumne comprenguin que tot en aquest món està relacionat, ja que els alumnes amb la percepció que tenen de les assignatures es pensen que en la realitat també és així. En aquest aspecte jo m’incloc, pel fet que quan era menor de edat pensava que la relació entre cada una de les assignatures era impossible, era una cosa que no hem cabia en el cap. Va ser fins un dia, ja ho veia tot relacionat perquè vam estudiar el mateix en totes les assignatures però cada una amb una perspectiva diferent, allí fou on em vaig donar compte que el que estudiem és la realitat, una realitat en la que tot està relacionat i que si faséssim una vista panoràmica veuríem com una tela de aranya envoltada per tot el món. A més a més, tampoc estic d’acord amb la manera d’avaluar els alumnes perquè sempre hi ha els típics favoritismes i això és un des avantatge per la resta dels companys. La millor avaluació seria, sempre amb preferència del professor, la que tingues en compte tant la pròpia opinió com la dels companys, i penso que a vegades també estaria bé que els pares participessin en les avaluacions ja que són ells els que veuen l’esforç dels seus fills en les seves cases.
   En tercer lloc, només volia dir que en la educació també són importants aspectes com l’espai i el temps com també l’activitat que es duu a terme, i finalment la forma d’agrupar els alumnes. Per començar he de dir que es molt complicat mantenir-se en un mateix temps, ens cansem i ens aburrim massa ràpid, la pregunta és: perquè els nens han de passar tot un any tancats? No seria més divertit anar canviant de classe i que cada un s’adapti als aspectes de cada assignatura. Per últim cal dir que els alumnes s’haurien d’agrupar segons les capacitats de cada un i, sobretot, la manera que usa cadascun per a estudiar i centrar-se en els seus estudis.
   Per a acabar, crec que la meva conclusió ha quedat prou clara. En definitiva, penso que la educació li falta un camí massa llarg per a arribar a ser la adequada, però això no és motiu per a quedar-se amb les mans encreuades, per això ho hem de fer tots junts. I per suposat ningú ha de pensar de forma individual sempre per al col·lectiu.

viernes, 7 de octubre de 2011

1a SETMANA

Bon dia a tots i a totes,

Com ja havia dit en la meva presentació aquest és el meu primer blog i no sé molt bé com funciona però segurament ja milloraré poc a poc. En aquesta primera entrada que faig parlaré de la primera setmana que duc ja a la universitat, en especial a les Bases Didàctiques, en la qual m’enfocaré de forma molt especial.

Per començar, en aquesta primera setmana el que ens a ensenyat la nostra tutora és el PLE (la nostra tutora és na Gemma, i aquí deix el seu link per si voleu saber res d’ella :
Així doncs, el que volia comentar és que el PLE son sigles angleses i volen dir Personal Learning Enviroment. En aquest PLE hem diferenciat dos mons: el presencial i el virtual.

Per una banda, en el món presencial trobem els elements clàssics, que fa ja anys que disposem d’ells. Es tracta d’elements d’estudi com el mestre, els llibres, els bolígrafs... o també mitjans de comunicació com la ràdio, la televisió... fonts d’informació com les revistes, els diaris, les enciclopèdies.. i també altres elements com els amics o llocs com el bar


D’altra banda, ens trobem davant el món virtual. En aquesta cas, a classe vam dividir-ho en tres grups: eines de creació de la informació, accés a la informació i la relació que mantenim amb els demés.

El primer grup està format com ja hem dit per les eines de creació de la informació. Estem parlant de programes com el Microsoft Word, Open Office, Power Point, Paint, Photoshop... Un exemple seria escriure un document en el word, doncs en aquest cas estaríem creant informació ja que ho escrivim nosaltres per a qualsevol finalitat.


El segon grup esta format per software relacionats amb l’accés a la informació. D’aquests en hi ha una gran quantitat en tota la xarxa. Com exemples tenim el google, la wikipedia, youtube... i molts més.

Per acabar, tenim l’últim grup relacionat amb les relacions socials. Aquests estan tinguen molt d’èxit i s’estan escampant amb una gran velocitat en tot el món. Aquests també els hem dividit en tres: les eines per a crear informació, les eines per a compartir enllaços com els fòrums o les eines de relació social com el facebook, twitter...
Per acabar he de dir que com ja hem observat els recursos de que disposa el món presencial és ridícul en comparació amb el món virtual. Jo pens que s’hauria de intentar introduir una mica més en el món virutal en especil a la educaió infantil, però això no significa abandonar el món presencial, no per a res del món. Fiquem un exemple, els alumnes haurien d’usar a classe la nova tecnologia, en especial les TIC que ajuda molt en termes de educació. Així doncs, haurien de disposar d’un ordenador cada un, però a vegades haurien de fer excursions a la natura per a que no se’l olvide que viuen en un món viu on existeixen espècies de tot tipus.  No vull criticar la educació tradicional però en Imbernon tenia raó quan va dir que : “Tenim escoles del s.XIX, mestres del s.XX i alumnes del s.XXI”. La veritat és que això no hauria de ser així, perquè un professor del s.XX pot fer classe a un alumne de cent anys més tard i en canvi un metge és incapaç de fer-ho en tan sols vint anys de diferència.
Bé, sempre hi ha preguntes que no tenen resposta, el que hem de tractar de fer és canviar-ho. Per suposat que serà un procés molt lent i s’haurà de dur a terme de forma gradual. Així que mans a l’obra.
Fins ara,

domingo, 2 de octubre de 2011

La meva presentació!

Bon dia,

Som na Zineb Aalouf i aquest és el meus segon blog que us vaig dir que he creat. això va dirigit per als qui ja em coneixen, respecte a la resta, els invite a visitar el meu blog que es titula ePortafoli de Zineb Aalouf. Més que res, per a conèixer-me una mica més.

Gràcies, Zineb Aalouf.